S/4 HANA | haalbaarheidsstudie

Een van onze klanten is een S/4 HANA-haalbaarheidsstudie gestart voor een implementatie van al hun huidige SAP ECC-modules. Hun expliciete ambitie is om te uniformeren en standaardiseren door zoveel mogelijk SAP Best Practices toe te passen.

Highlights Qrcus-rol
  • Uitdagen van de initiële projectplanning die is gemaakt door de serviceprovider
  • Verbeteren van de initiële projectplanning met klant-specifieke taken, incl. toewijzing van middelen
  • Faciliteren van alle activiteiten binnen de klantorganisatie
Highlights studie
  • Greenfield-aanpak
  • FIT / GAP Workshops om de fit van SAP Best Practices te bepalen
  • Definiëren van de oplossingsrichting voor GAP’s
  • Projectplan voor S/4 HANA-implementatie
  • (scope, tijd, budget)

Ontdekken van en voorbereiden op S/4 HANA

Qrcus heeft een prestudie begeleid om de scope van werkzaamheden voor een S/4 HANA-studie te bepalen. Deze studie heeft geleid tot de volgende benadering:

Uitvoeren van een ‘readiness assessment’ 

Het begrijpen van de technische implicaties van het SAP-landschap. Deze informatie is verzameld door het afnemen van interviews met IT-medewerkers en door het doen van de SAP readiness check.

Definiëren van de transitie en migratie routekaart 

De transformatie/migratie strategie en doelarchitectuur wordt ontworpen op basis van de interviews met IT medewerkers en de informatie afkomstig uit de readiness check.

Uitdiepen van de business processen

Het begrijpen van de pijnpunten en drijfveren van de business. De analyse van de relevante processen wordt gedaan via workshops samen met de business process owners en de subject matter expert.

S/4 HANA | systeem conversie, de impact in beeld

Samen met een IT-partner doen we een onderzoek naar de impact van een systeemconversie voor onze klant. Onze benadering is in eerste instantie gericht op het voltooien van een systeem migratie in een ‘sandbox’ systeem, gebaseerd op een recente kopie van het productiesysteem. Middels deze pre migratie kunnen we ons voorlopige implementatieplan bijwerken en kunnen we onze klant nog beter inzicht geven in de impact die een migratie naar S/4 HANA voor de klant heeft. Qrcus is verantwoordelijk voor de financiële gerelateerde processen binnen de studie.

SAP optimalisatie

Qrcus helpt bedrijven en organisaties om het beste uit hun SAP-systeem te halen. Wij streven voor onze opdrachtgevers naar financieel gezonde bedrijfsvoering en voortdurende optimalisatie van de organisatie en haar werkprocessen.


Qrcus

Bergerweg 120, 6135 KD Sittard
Postbus 5161, 6130 PD Sittard
T +31(0)46 400 8000
E: info@qrcus.nl

SAP expertise

• SAP Finance & Controlling
• SAP Treasury
• SAP Business Planning & Consolidation
• SAP Logistics (waaronder MM/SD)
• SAP Enterprise Asset Management
• SAP BW gecombineerd met MS Power BI
• SAP Analytics Cloud (SAC)
• SAP S/4 HANA
• SAP Autorisatie en compliance
• SAP Activate 

Additionele kennis
• Prince II
• Agile SCRUM
• APM
• Power BI

U heeft een vraag?